Select Page

Učne vsebine 5. razred

Vsebine za sredo 18.03.2020:

MATEMATIKA:

Utrjuješ množice.

Rešuj naloge v Zbirki nalog za ponavljanje, str. 36,37,38.

https://interaktivne-vaje.si/index.html (brez registracije)

GLASBENA UMETNOST:

Vadi in prepevaj pesmi, ki smo se ji naučili.

 

Vsebine za četrtek 19.03.2020:

SLOVENSKI JEZIK

Primerjaj dve rastlini, ki rasteta pri vas doma. Primerjavo napiši v tabelo po zgledu iz delovnega zvezka 2, str. 8. Podatke, ki jih potrebuješ, poišči na spletu ali v literaturi.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Utrjuj in spoznaj še kaj več o tlaku.

Prostornina plinov. Strani 10 – 16

IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

Izberi teme, ki smo jih obravnavali pri pouku in rešuj interaktivne vaje.

https://interaktivne-vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/nemscina_meni_4_9.html

 

Vsebine za petek 20.03.2020:

TUJI JEZIK ANGLEŠČINA

5. razred_TJA_20.3.20.doc

ŠPORT

5. razred ŠPO 20.3.2020-1.tede.doc

 

Vsebine za ponedeljek 23.03.2020:

MATEMATIKA

Izberi si 4 naloge, ki jih še nisi rešil v Zbirki osnovnih in zahtevnejših nalog in se nanašajo na do sedaj usvojeno učno snov.

DRUŽBA

Nadaljuj s pisanjem referata. Pomagaj si z učbenikom, spletom in literaturo.

Accessibility