Select Page

Učne vsebine 9. razred

Vsebine za sredo 18.03.2020

MATEMATIKA:

MAT9_1del.pdf

MAT9_2del.pdf

GEOGRAFIJA: Učni list z vprašanji:

Navodila za delo GEO 9.doc

GLASBENA UMETNOST Impresionizem:

Ponovi snov o impresionizmu ter reši naloge iz i-učbenika za glasbeno umetnost v 9. razredu osnovne šole (stran 1 do 9).

https://eucbeniki.sio.si/gum9/index.html

 

Vsebine za četrtek 19.03.2020

SLOVENSKI JEZIK:

9. razred SLJ 19.3.20 – 1.teden_Navodila za delo.doc

9. razred SLJ 19.3.20 Spis_Na peči.doc

KEMIJA:

9. razred KEM-19.3.2020-Ponavljanje 1.doc

BIOLOGIJA:

9. razred BIO-19.3.2020-Ponavljanje 1.doc

ŠPORT:

9. razred ŠPO 19.3.2020-1.teden.doc

 

Vsebine za petek 20.03.2020

TUJI JEZIK ANGLEŠČINA:

Priprava na NPZ: https://www.ric.si/mma/N181-241-3-1/2018061413290181/.

Posnetek za slušni NPZ se nahaja na spletni strani RIC (2018, posnetek za slušno razumevanje – mp3), kjer najdete tudi rešitve: https://www.ric.si/mma/N1812413K/2018061413292196/

Interaktivne vaje za utrjevanje znanja – angleški časi: Present in Past Tenses, Present Perfect Tense: https://interaktivne-vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/anglescina_meni_6_9.html

FIZIKA:

9. razred_FIZ_20_3_20_Utrjevanje_in_ponavljanje_1del.pdf

LIKOVNA UMETNOST:

9. razred LUM 20.3.20.doc

 

Vsebine za ponedeljek 23.03.2020

SLOVENSKI JEZIK:

9. r SLJ – PON 23.3._Navodila za delo.doc

MATEMATIKA:

9. razred_MAT_23_3_20.pdf

9razred_MAT_23_3_20popravek rešitev NPZ18.pdf

GEOGRAFIJA:

9. r GEOGRAFIJA 23.3.2020 Gospodarstvo Slovenije.doc

 

Accessibility