Select Page

Letošnje leto je razglašeno za evropsko leto kulturne dediščine in tako vse leto 2018 praznujemo raznoliko kulturno dediščino Evrope – na nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter na ravni EU. Namen evropskega leta kulturne dediščine je čim več ljudi spodbuditi k odkrivanju in doživljanju kulturne dediščine Evrope ter okrepiti občutek pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru. Slogan letošnjega leta je: Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost.

Kulturna dediščina oblikuje našo identiteto in vsakdanje življenje, pomembna je za posameznike, skupnost in družbo. Treba jo je ohranjati in jo prenašati na prihodnje generacije, zato se naša šola že več let aktivno pridružuje temu projektu. Letos smo se posvetili velikanoma slovenske zgodovine, prvemu slovenskemu poklicnemu pisatelju, Ivanu Cankarju, ob praznovanju letošnje stoletnice njegove smrti, in Ivani Kobilci, ob stoletnici ustanovitve Narodne galerije. Z njunim življenjem in delom smo se učenci in učitelji ukvarjali ves mesec september, zaključek projekta pa sta bila petek, 5. 10., ko smo se učenci vseh treh šol razporedili v različne delavnice in ustvarjali, se pogovarjali, debatirali, dramatizirali, slikali in še marsikaj. V soboto, 6. 10., pa se bomo skupaj s starši zbrali v telovadnici na Zgornji Polskavi, kjer bomo s prireditvijo in razstavo del, ki so nastala na petkovih delavnicah, zaključili letošnji projekt.

DELAVNICE, petek, 5. 10. 2018

Prvošolci matične šole so se lotili barvanja kaširanih hrušk. Inspiracijo so dobili iz Cankarjeve črtice Pehar suhih hrušk. Učenci so ob tem podrobneje spoznali dela Ivana Cankarja. Ob barvanju so se zelo zabavali. V 2. a razredu so spoznavali Ivano Kobilco in njeno sliko Kofetarica, izvedeli so, da je najpomembnejša slovenska slikarka. Spoznali so tudi Ivana Cankarja, njegovo črtico Pehar suhih hrušk, katero bodo jutri na prireditvi zaigrali na sodoben način. V nadaljevanju dneva pa so ustvarjali skodelice kave iz gline. V tretjem razredu so brali Cankarjevo črtico in nato izdelali pehar suhih hrušk iz das mase in kolaž papirja. Njihovi cilji so bili, da primerjajo in razumejo razliko v življenju otrok nekoč in danes ter da pokažejo svoje spretnosti pri oblikovanja das mase. Učenci 4. a razreda so se prelevili v pisatelje in pisali domišljijske zgodbice ob slikah Ivane Kobilce ter tako spoznavali tudi Cankarjeve črtice. Videti je bilo, da učenci ob delu zelo uživajo. Petošolci so imeli delavnico na temo Izdelajmo svojo knjigo. Knjigo so najprej napisali z roko na papir, nato so jo pretipkali na računalnik. Vadili so tudi risanje ilustracij za knjige. Nastale so zelo zanimive knjige z različnimi naslovnicami. Knjige bodo dali na razstavo, potem jih bodo podarili ali obdržali zase.

Učenci od 6. do 9. razreda so se ta dan razporedili v različne delavnice po svojih željah in interesih, novinarji pa smo jih budno spremljali ter dokumentirali potek in končne izdelke.

Pri učiteljici Suzani so pregledovali zbirnike del Ivana Cankarja, torej popis njegovih knjig, ki se nahajajo na knjižnih policah naših učencev. Iz njih so izpisovali naslove Cankarjevih del, potem pa so izdelali še grafični prikaz, ki prikazuje, koliko učencev ima določeno Cankarjevo delo doma. Potem so ustvarjali še na temo Moja skodelica kave pripoveduje. Učenci so doma pobrskali in poiskali skodelice, ki imajo neko zgodbo, jih prinesli v šolo in potem te zgodbe zapisali. Skodelice in zapisi bodo razstavljeni jutri. Medtem so imeli pri učiteljici Rebeki glasbeni atelje. Poslušali so različne pesmi in si ogledali risanko Čikorja an’ kafe. Na jutrišnji prireditvi bodo zaigrali na različne skodelice. V delavnici Slikanje so pri učitelju Ivu ustvarjali slikarska dela Ivane Kobilce kot so Poletje, Kofetarica itd. Njihov cilj je, da s tempera barvami ustvarijo kopije umetniških del. V kuharski delavnici je že dišalo po sveže pečenih Cankarjevih keksih v obliki njegovih brkov. Pridno so gnetli testo in tako urili svojeročne spretnosti ter pridobivali življenjske izkušnje. Vzdušje je bilo pestro, učenci so ob peki zelo uživali. Dramatizatorji so v naslednji delavnici pripravljali uprizoritev igre na eno izmed Cankarjevih črtic. Učenci so se urili v zapisu dramatizacije, spoznavali scenske elemente in pripravljali sceno. Opazili smo, da so se učenci v igro zelo vživeli. Črtico Na peči nam bodo prikazali tudi na jutrišnji prireditvi. V delavnici z naslovom Tehnične umetnine s pridihom Ivana in Ivane so s pomočjo učiteljice Nataše izdelovali namizno slikarsko stojalo. Pri svojem delu so uporabljali različne tehnike kot so načrtovanje, lepljenje, žaganje in brušenje. Njihovi cilji so bili, da vsi uspešno izdelajo svoje slikarsko stojalo. Vzdušje v razredu je bilo sproščeno, učenci so se med delom zabavali, a hkrati zavzeto opravljali svojo nalogo. V delavnici učiteljice Zdenke so izdelovali Ivanove in Ivanine kroglice. Učenci so izdelovali škatlice, v katere bodo lahko pospravili ročno izdelane kroglice, ki so jih prav tako izdelali sami. Njihovi cilji so bili, da izdelajo okusen spominek, ki bi ga lahko turisti kupili kot spomin na Slovenijo oz. Ivano Kobilco in Ivana Cankarja. Učenci so se med delom lahko tudi malo posladkali. Tableau vivant je bila delavnica, v kateri so poustvarjali žive slike. Učenci so fotografirali druge učence in poskušali poustvariti originalne Kobilčine slike in slike prizorov iz Cankarjevih črtic. Njihov cilj je bil, da naredijo čim bolj podobno fotografijo originalni sliki. Naslednja delavnica je bila Skodelica kave v različnih jezikih, debata ZA in PROTI. Pogovarjali so se o zgodovini pitja kave, nato pa so se odpravili v računalniško učilnico, kjer so iskali trditev, na katero so kasneje debatirali oziroma jo argumentirali. Pri delavnici z naslovom Družabne igre Ivana in Ivane so učenci sami izdelovali družabne igre iz lesa, ki so jih tudi naslovili, na primer Cankar ne jezi se. Za igre so si izdelali tudi kartončke z vprašanji, ki se  navezujejo na Cankarjevo in Kobilčino življenje. Fantje so bili zelo ustvarjali in domiselni. V najbolj športno obarvani delavnici z naslovom Povabilo na ples pa so spoznavali plesne korake dunajskega valčka. Ta ples je tipičen ples ljudskega izvora in so ga pod imenom »dreher« poznali že v 17. stoletju v Nemčiji. Za njegovo prepoznavnost ima največje zasluge Johann Strauss, saj je v 19. stoletju s tem plesom navdušil Dunaj. Zanj so značilni hitri koraki ter desni in levi obrat, ki se nenehno menjujeta. Punce, prisotne na delavnici, so zelo uživale.

 

Tudi na podružnični šoli Pragersko je bilo zelo pestro. Učenci 1. c so si naredili naglavne venčke, kot jih je naslikala Ivana Kobilca. V 2. c so učenci pogledali slikanico o Ivani Kobilci, ogledali so si znane slike Ivane Kobilce in se pogovorili o njih. Nato so plesali stare ljudske plese in slikali po opazovanju tihožitja Ivane Kobilce. Okušali so tudi krhlje suhih hrušk. Drugošolci so prebrali Pehar suhih hrušk, primerjali so, kako so ljudje živeli nekoč in kako danes, izdelali so tudi peharčke. Učenci 3. c so z ogljem risali skodelico kave po Cankarjevi črtici Skodelica kave in ustvarjali risbe po motivih svojih skodelic. Vse to so ustvarjali pred šolo. Četrtošolci so slikali pehar suhih hrušk in napisali črtice. Pomagali so si slikami Ivane Kobilce in črticami Ivana Cankarja. Napisali so tudi vabila za starše, v katerih so jih povabili na skodelico kave. Petošolci so zbirali knjige Ivana Cankarja in poskušali poiskati najstarejšo. Naslikali so tihožitje – Pehar suhih hrušk in napisali refleksije, prebrali so črtico Skodelica kave in preslikali skodelico kave z zelo znanega dela Ivane Kobilce z naslovom Kofetarica. Nadaljevali so s spisom, kako so razočarali mamo, tako kot jo je Ivan Cankar v črtici Skodelica kave.

Učenci od 6. do 9. razreda so se razporedili v različne delavnice. V glasbeni delavnici so se zelo zabavali, ker so igrali na skodelice, nato so risali in ustvarjali po motivih slik Ivane Kobilice. V kuharski delavnici so pekli kekse Ivana Cankarja. Najprej so naredili kekse v obliki brk Ivana Cankarja, vsi so rekli, da so zelo dobri in tudi mi lahko potrdimo kvaliteto njihovega okusa. Med delom oziroma peko so se zelo zabavali. V delavnici magnetkov so izdelovali magnetke o Ivanu Cankarju in Ivani Kobilci, izdelovali so tudi glinene izdelke, nastale so različne glinene skodelice, palete in miniaturne knjigice. Na magnetkih pa so nastali brki, cvetice, naslovi Cankarjevih del in različne 3-D oblike. V delavnici z naslovom Zgodovina Ivane Kobilce in Ivana Cankarja so izdelali časovni trak o Ivani Kobilci in Ivanu Cankarju, naredili so tudi zemljevid, na katerem so zaznamovali, kje vse sta bila Ivana in Ivan.

Tudi na podružnici na Zgornji Polskavi so izvedli delavnice na temo Kulturne dediščine. Pred tem so se vsi učenci seznanili z literarnimi dosežki Ivana Cankarja in znanimi likovnimi deli Ivane Kobilce.  Poglejte, kaj vse smo počeli:

1.b: Hruške na drevesu iz časopisnega papirja. Brali so knjigo Ivana Cankarja z naslovom Pehar suhih hrušk. Hruške so tudi rezali na krhlje, jih sušili in se z njimi sladkali. 1.d: Hruške na veji. Hruške so učenci izrezali, nato so jih polepili s koščki papirja. 2. b: Risanje kofetarice in skodelica iz das mase. Kofetarico so risali s svinčnikom, skodelico kave so naredili iz das mase in skodelico porisali z tempera barvami. 3. b: Portret znanih pisateljev. Z ogljem so risali portret Ivana Cankarja. 4. b: Hruške iz das mase in tihožitje. Po obravnavi Cankarjevega dela Pehar suhih hrušk so izdelali hruške iz das mase. Ogledali so si največja likovna dela Ivane Kobilce in slikali tihožitje. 5. b: Umetnost. Spoznali so Ivano Kobilco ter Ivana Cankarja in ugotovili, da je 15 let mlajši od Ivane Kobilce. Prebrali so Cankarjevo črtico Skodelica kave in ugotavljali, kdaj so prizadeli mamo. Ob skodelici čaja je vsak učenec narisal skodelico v tehniki zentengle.

Dan je bil zelo pester, vsak se je potrudil po svojih zmožnostih, učenci so v delavnicah uživali in se hkrati naučili veliko novega. Vse vas pa še enkrat vabimo na jutrišnjo prireditev in razstavo v telovadnico na Zgornjo Polskavo, kjer bomo zaključili letošnji projekt kulturne dediščine.

Šolski novinarji

Related Images:

Dostopnost