Select Page

ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

V šolskem letu 2021/2022 se pouk pričenja v sredo, 1. septembra 2021, zaključek šolanja za učence 9. razredov bo v sredo, 15. junija 2022, zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda bo v petek, 24. junija 2022.

Prvo ocenjevalno obdobje

  • od 1. septembra 2021 do 31. januarja 2022
september 2021  22 dni pouka
oktober 2021  16 dni pouka
november 2021  21 dni pouka
december 2021  18 dni pouka
januar 2022  21 dni pouka
Skupaj:  98 dni pouka

Drugo ocenjevalno obdobje

 od 1. februarja 2022 do 15. junija 2022 za 9. razred

  • od 1. februarja 2022 do 24. junija 2022 od 1. do 8. razreda
februar 2022 17 dni pouka/ 16 (9. razred)
marec 2022 19 dni pouka
april 2022 17 dni pouka
maj 2022 21 dni pouka
junij 2022: 9. razred 11 dni pouka
junij 2022: 1. do 8. razreda 18 dni pouka
Skupaj: 9. razred  84 dni pouka
Skupaj: 1. do 8. razred  92 dni pouka

Skupaj je v šolskem letu:

  • od 1. do 8. razreda – 190 dni pouka
  • razred – 182 dni pouka

Pouk – za realizacijo

 do 8. razred 35 tednov

  • razred 32 tednov

Vaja evakuacije – november 2021.

Počitnice

JESENSKE ponedeljek, 25. oktober 2021 – ponedeljek, 1. november 2021
NOVOLETNE sobota, 25. december 2021 – nedelja, 2. januar 2022
ZIMSKE ponedeljek, 28. februar 2022 – petek, 4. marec 2022
PRVOMAJSKE sreda, 27. april 2022 – ponedeljek, 2. maj 2022
POLETNE sobota, 25. junij 2022 – sreda, 31. avgust 2022

Pouka prost dan

Ponedeljek, 7. 2. 2022  pouka prost dan

Prazniki

Nedelja, 31. 10. 2021 dan reformacije
Ponedeljek, 1. 11. 2021 dan spomina na mrtve
Sobota, 25. 12. 2021 Božič
Nedelja, 26. 12. 2021 dan samostojnosti in enotnosti
Sobota, 1. 1. – nedelja, 2. 1. 2022 novo leto
Torek, 8. 2. 2022 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
Ponedeljek, 18. 4. 2022 velikonočni ponedeljek
Sreda, 27. 4. 2022 dan upora proti okupatorju
Nedelja, 1. 5. – ponedeljek, 2. 5. 2022 praznik dela
Sobota, 25. 6. 2022 dan državnosti

Informativna dneva v srednjih šolah

Informativna dneva za vpis v srednje šole: petek, 11. 2. in sobota, 12. 2. 2022.

Nacionalno preverjanje znanja

1. september 2021 – sreda Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerih se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ
30. november 2021 – torek Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ
4. maj 2022 – sreda NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
6. maj 2022 – petek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10. maj 2022 – torek

NPZ iz tretjega predmeta (tehnika in tehnologija) za 9. razred in

NPZ iz tujega jezika za 6. razred

31. maj 2022 – torek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

1. junij 2022 – sreda

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

2. junij 2022 – četrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

7. junij 2022 – torek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

8. junij 2022 – sreda

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

9. junij 2022 – četrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

10. junij 2022 – petek RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu
15. junij 2022 – sreda Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda
16. junij 2022 – četrtek RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu
24. junij 2022 – petek Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda

Predmetni in popravni izpiti

16. junij – 29. junij 2022 1. rok učenci 9. razreda
27. junij – 8. julij 2022 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
18. avgust – 31. avgust 2022 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

Izobraževanje na domu – ocenjevanje znanja    

3. maj – 15. junij 2022 1. rok učenci 9. razreda
3. maj – 24. junij 2022 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
18. avgust – 31. avgust 2022 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

Ocenjevalne konference

1. OCENJEVALNA KONFERENCA 27. 1. 2022
2. OCENJEVALNA KONFERENCA   – 9. razred – 13. 6. 2022, valeta 14. 6. 2022
– 1. do 8. razred – 21. 6. 2022

Accessibility