Select Page

EKO projekt

Dragi učenci, spoštovani učitelji!

 Ponovno vstopamo v novo šol. leto.

Kot EKO-šola bomo tudi v tem šol. letu nadaljevali z aktivnostmi, projekti, natečaji in zbiralnimi akcijami.

1.Skrbno bomo ločevali odpadke: ker se odvoz odpadkov tudi na naši šoli vrši po postopku sistemskega ločevanja naše občine, smo s tem zavezani, da ga odgovorno upoštevamo in uresničujemo.

V vsaki učilnici imamo 3 koše, tudi na hodnikih. Vsi koši so opremljeni z napisi, kaj v posamezni koš odvržemo – EMBALAŽA, PAPIR in OSTALI ODPADKI.

V jedilnici je vedno na voljo poseben zabojnik, kamor lahko odvržete biološko razgradljive odpadke. Poleg ostankov hrane, sem spadajo tudi ogrizki sadja, zato tega ne odvrzite v koš za plastiko ali papir ali med ostale odpadke.

Sodelujemo v projektu »Hrana ni za tja v en dan« kar pomeni, da odgovorno ravnamo s hrano: vzamemo toliko kolikor bomo zaužili in se s tem izognemo veliki količini zavržene hrane.

Varčujmo z elektriko – ugašajmo luči! Varčujemo z vodo, papirnatimi brisačami in lončki!

 

2.Zbirali bomo odpadni papir, in sicer: vsak 1. torek pred poukom in popoldan v času pogovornih ur.

Vljudno vabljeni k aktivnemu zbiranju papirja, saj izkupiček nameni šola vam – dragi učenci. Zbrana sredstva septembrske akcije bo letos namenjen materialu za učence, ki so vključeni v  oddelke podaljšanega bivanja. Oktobrske, novembrske in decembrske pa devetošolcem za lažjo izvedbo valete.

3.Nadaljujemo z akcijo zbiranja plastičnih zamaškov

4.Zbiramo izrabljene tonerje, kartuše, baterije.

Tonerje, kartuše, baterije in plastične zamaške lahko odložite v avli (pripravljen zabojnik) oz. pri hišniku (stopnice).

VLJUDNO VABLJENI K SODELOVANJU, SAJ SKUPAJ ZMOREMO VELIKO IN ŠE VEČ!

EKO-tim

 

HITRI DOSTOPI

urnik   jedilnik   knjižnica  spletne učilnice

AKTUALNO

RAZPIS ZA UPORABO TELOVADNIC
VLOGA ZA NAJEM TELOVADNIC
--------------------------------------------------------

Vloga za denarno pomoč iz šol. sklada
Vloga za namenitev dohodnine
---------------------------------------------------------

Šolski prevozi vozni red


 

 

Accessibility