Select Page

EKO ŠOLA

 

 

Tako kot leta poprej tudi letos pristopamo k slovenski mreži ekošol, saj se zavedamo, da lahko vsak od nas veliko pripomore k bolj čistemu in zdravemu okolju. Zato bomo učence in delavce šole spodbujali k doslednemu upoštevanju prednostnih nalog, ki smo si jih zadali.

V tem šolskem letu smo se predstavniki Eko šole dogovorili za ohranitev dosedanjih dejavnosti in tako zapisali akcijski načrt za šolsko leto 2023/2024. Redno bomo imeli sestanke učiteljev eko šole s predstavniki razredov, na katerih bomo iskali rešitve in ukrepali na področju zdravega okolja. Preko dejavnosti se bomo povezovali z Zdravo šolo. Ponovno se bomo lotili zbiranja odpadnega papirja, poskušali bomo zmanjšati količino odpadne hrane, vestno bomo ločevali odpadke in varčevali z energijo. Spremljali bomo akcije, aktivnosti in projekte razpisane po delovnih skupinah v tem šolskem letu in se vključevali po interesu in trenutni situaciji.

Related Images:

Dostopnost