Select Page

ŠTEVILO ODDELKOV IN UČENCEV

ŠOLA ŠTEVILO ODDELKOV ŠTEVILO UČENCEV
Matična šola Spodnja Polskava 12 211 
Podružnica Zgornja Polskava 7 145 
Podružnica Pragersko 10 181 
SKUPAJ 29 537 

ŠTEVILO UČENCEV IN RAZREDNIKI NA MATIČNI ŠOLI

RAZRED SKUPAJ RAZREDNIK SORAZREDNIK
1. A 13 Simona Lahe /
2. A 9 Branka Dornik Mesarič /
3. A 23 Jana Mohorko /
4. A 14 Dušan Videčnik /
5. A 15 Mira Balažic /
6. A 22 Miran Klavž Jerica Jerič
7. A 20 Nataša Kolednik Lara Železnik
7. B 20 Irena Krajnc Anja Cerar
8. A 19 Mateja Pučko Erhatič Natalija Kozar
8. B 19 Romana Vek Andreja Jež
9. A 20 Suzana Kristovič Sattler Cvetka Govejšek
9. B 17 Ksenija Rosc Benedejčič Rebeka Bračič

 

ŠTEVILO UČENCEV IN RAZREDNIKI NA PŠ ZGORNJA POLSKAVA

RAZRED

SKUPAJ

RAZREDNIK

SORAZREDNIK

1. B

28

Jožica Celan

Valerija Florjančič

2. B

24

Mateja Kumrič

/

3. B

17

Mihaela Haralovič

/

4. B

16

Martina Brmež

/

4. D

15

Karmen Rampre

/

5. B

22

Damjana Dornik

/

6. B

23

Nataša Marinič Vidonja

Vida Bombek

 

ŠTEVILO UČENCEV IN RAZREDNIKI NA PŠ PRAGERSKO

RAZRED

SKUPAJ

RAZREDNIK

SORAZREDNIK

1. C

14

Tinka Vravnik

/

2. C

26

Aida Volavšek

/

3. C

11

Vanja Böhm

/

4. C

20

Marjetka Šetar

/

5. C

16

Nina Gošnjak

/

5. E

13

Breda Gril

/

6. C

19

David Lešnik

Milena Čakš Karpov

7. C

19

Mirjan Vračun

Martina Žaberl

8. C

22

Bojana Marin

Barbara Jurista

9. C

21

Metka Štebih

Lucija Pocrnja

 

 

 

Accessibility