Select Page

SAMOEVALVACIJA

 

Merjenje kakovosti dela vzgojno-izobraževalnega zavoda temelji na 48. in 49. členu ZOVFI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe) in zasnovi uredbe sistema ugotavljanja ter zagotavljanja kakovosti vzgojno izobraževalnih organizacij. Namen samoevalvacije je predvsem v prepoznavanju močnih in šibkih področij šole z namenom izboljševanja. S samoevalvacijo:

– zagotavljamo sistematičen in celosten vpogled v vse dejavnosti šole,

– opredeljujemo prednostna področja izboljšav,

– zagotavljamo kontinuiteto (evalvacija je sestavni del načrtovanja in delovanja),

– povečujemo učinkovitost dela,

– zagotavljamo diskretnost rezultatov,

– šolo prilagajamo potrebam lokalnega okolja.

 

V šoli je evalvacija mogoča na več področjih – učenje učencev, poučevanje, strokovni razvoj učiteljev in drugih delavcev šole, organizacija in upravljanje šole … Lahko se osredotoči na aktivnosti v razredu ali na področje vodenja šole. Samoevalvacija je lahko uporabna za različne ciljne skupine (lahko upoštevamo sebe, vse osebje, kolege …). Delovna skupina vsako leto izbere nekatera področja delovanja šole, ki se nanašajo predvsem na učence, starše in učitelje.

Delovna skupina za samoevalvacijo bo za šolsko leto 2023-2024 izbrala nove cilje iz področja znanja, spretnosti in vrednot. Znotraj skupine bodo izbrane tudi ustrezne dejavnosti in merila, s katerimi bomo prišli do konkretnih podatkov in rezultatov za šolsko leto.

 

ROKOVNIK AKTIVNOSTI v šolskem letu 2023/2024:

September 2023: delovna skupina izvede ustrezne cilje, dejavnosti in merila, predstavitve učiteljem in ostalim strokovnim delavcem. Strokovni delavci vstavijo izbrano v svoje LDN.

 

Skozi šolsko leto:

– spremljava obeh ciljev: 1. spremljava: oktober 2023, 2. spremljava: junij 2024

– lastna evalvacija – aktiv – skupni zapisnik

– primerjava – analiza – usmeritve za nadaljnje delo

Junij 2024 – zaključno urejanje in obdelava podatkov ter priprava na oblikovanje zaključnega poročila.

 

V proces samoevalvacije se bomo trudili vključiti vse deležnike.

Related Images:

Dostopnost