Select Page

Na OŠ Antona Ingoliča in na obeh podružnicah tudi 7. 10. 2020 nadaljujem s planiranimi  dnevi dejavnosti ob TEDNU OTROKA.

Kulturni dediščini sledijo dejavnosti, ki jih izvajamo v sklopu Zdrave šole pod skupnim imenom NIČ NAS NE SME PRESENETITI. Ker pa smo tudi pri tem dnevu razvijali kompetence podjetnosti, so dan dejavnosti načrtovali učenci skupaj z učitelji. Rdeča nit Zdrave šole je  Čas za zdravje je čas za nas. Zagotovo pa v letošnjem letu ne moremo mimo težav povezanih z aktualnim časom in razmerami, ki jih prinaša COVID-19. Zato so današnje delavnice za učence  v prvi vrsti namenjene uporabi programa Microsoft Teams, predvsem uporabi spletnih učilnic, sicer pa so učenci pri načrtovanju današnjega dne upoštevali še pisano paleto možnosti od varnosti na internetu (ogled spletne strani Safe.si) do gibanja, zdrave prehrane, duševnega zdravja …

 

Spodnja Polskava (matična šola)

Naši prvošolčki so se danes s svojo učiteljico pogovarjali o zdravi prehrani in zdravem načinu življenja ob tem pa se seznanili tudi z nezdravo prehrano.  Da pa naši mali umetniki ne bodo lačni, so sami izdelali pogrinjek in zdrav obrok.

 Učenci 2. a razreda so si ogledali nekaj filmov iz spletne strani Safe.si, ki so govorili o preprečevanju nesreč in kako ravnati v primeru nesreče (požar, potres, padci, poškodbe …), poslušali so zgodbe o Ježku Snežku in izdelali svojo sanjsko čelado ali kolo.

Tretješolci so se pogovarjali o zdravem   načinu življenja, o gibanju, zdravi prehrani in živilih. Potem so spoznavali prehransko piramido. Pri tem so se naučili, kako živeti zdravo in kako spremeniti svoj način prehranjevanja na boljše.

 Tudi v 4. razredu so ob pogovoru o zdravi hrani nastajale prehranske piramide. Danes bodo spoznali, da so lahko zelo okusni tudi zdravi prigrizki. Ker pa zdrav način življenja ni le zdrava prehrana, so današnjo delavnico nadgradili še z gibanjem.  Izvajali so vaje za pravilno držo. 

Z razredničarko Miro Balažić so učenci 5. a razreda na začetku dneva spoznavali spletne učilnice Teams, si ogledali posnetke na spletni strani Save.si in se  sproščali z vizualizacijo. Na koncu dneva so se naučili, kako pripraviti zdrav obrok.

Šestošolci so si najprej ogledali film o varni rabi interneta. Pogovarjali so se o pasteh na internetu in izdelali plakat na temo »kaj je za splet in kaj ni«. Učili so se o zdravi prehrani in njeni pomembnosti za razvoj otrok. Nato so se seznanjali s posebnimi metodami sproščanja.

Pod vodstvom svoje razredničarke so učenci 7. a razreda spoznavali samega sebe in svoja močna področja. Naučili so se, kako  razvijati čustveno inteligenco, krepiti samopodobo in duševno zdravje. Naučili so se tudi,  kako se povezati v razredu, spoznavali so različne socialne veščine in se igrali socialne igre na prostem ter izvajali vaje za izražanje čustev.

Učenci 7. b razredu so se danes seznanili z varno rabo interneta in spoznavali  nova orodja v programu Microsoft Teams. Nato so  s pomočjo Kahoota pripravili anketo o zdravi prehrani, duševnem zdravju, varni rabi interneta in pomenu gibanja. Na koncu pa s se še sprehodili  v okolici šole in se igrali socialne igre.

Učenci 8. a so že pred časom ugotovili, da pri delu od doma potrebujejo znanje uporabe računalnika in nekaterih programov. Zato so se odločili,  da  bodo te težave skušali odpraviti  tekom današnjega dopoldneva. Urili so se v uporabi orodja MS Teams in prepoznavali pasti interneta. Poleg tega pa so spoznali še  10 korakov do boljše samopodobe, za češnjico na vrhu torte pa so poskrbeli, da je v razredu zadišalo po slastnih piškotih in svežem čaju.

Podobno kot 8. a razred se tudi so-sošolci iz 8. b poglobili v varno uporabo interneta, spoznavali orodja MS Teams in uporabljali spletne učilnice. Ker pa je kdaj pa kdaj tudi v teh primerih pomembna medsebojna pomoč in  spletni bonton, jih njihova razredničarka in so-razredničarka podučita tudi o tem. Da pa se ne gibljejo le po internetu, so pretegnili tudi svoje telo. Zaključili so z anketo.

Zelo podobno so si zastavili današnji dan tudi devetošolci. Spoznavali so način delovanja spletnih učilnic ( MS Teams). Raziskovali so varne načine uporabe interneta in si o tem ogledali film. Ker pa je za uspešno delo pomembno zdravje in odpornost, so  vključili tudi gibanje na svežem zraku.

 

Pragersko (podružnica)

Tudi na Pragerskem smo mnenja, da nas ne sme nič presenetiti, zato se učimo in skrbimo zase. Na podružnični šoli Pragersko smo dan dejavnosti namenili reku »Zdrav duh v zdravem telesu« ter spoznavali, kako pomembno je vzeti si čas zase in za svoje zdravje.

V 1. c razredu so izvedli delavnico Ko se igram, se tudi učim. Učenci so si ogledali posnetke Safe.si ter spoznavali dobre in slabe strani računalnika. Ugotavljali so, kakšne pasti in nevarnosti spleta prežijo na otroke. Prav tako so spoznavali, kako rokovati z elektronskimi napravami. Učenci so izvedli praktično delo na portalu Učim.se.

 Delavnica v 2. c razredu je imela pomenljiv naslov: »Znam!«. Ogledali so si posnetke Safe.si in se pogovarjali o varni rabi interneta. Sledilo je delo s spletnim orodjem MS Teams. Pogovarjali so se o dobrih in slabih učnih navadah, razredničarka pa jim je pripravila tudi praktično delo v klepetalnici Teams.

V 3. c razredu se zavedajo, kako pomembno je, da smo varni in skrbimo za svoje zdravje, zato so delavnico poimenovali »Zdravi in varni«. Tudi tretješolci so si ogledali film o varni rabi interneta, pogovarjali so se o zdravem načinu življenja, predvsem so se osredotočili na higieno. Izdelali so svoje prehranske piramide ter se sproščali v gibalnih in plesnih igrah.

 Učenci 4. c razreda so »Pripravljeni na vse«, kot so poimenovali svojo delavnico. V njej so si ogledali film o pasteh interneta – Gajin svet. Pogovarjali so se o težavah učenja na daljavo ter spoznavali spletno orodje MS Teams. Prav tako so se pogovarjali o skrbi za higieno in zdravje ter ugotavljali, da je pomembno gibanje tudi v primeru šole na daljavo, saj se veliko dela za računalnikom. Izdelali so prehransko piramido in plakate. Učenci 4. e razreda so ponosni na to, da že veliko zmorejo in so s svojo razredničarko prepričani: »Uspelo nam bo tudi to!«. Tudi oni so si ogledali film o pasteh interneta ter namenili pozornost uporabi spletnega orodja MS Teams. Učenci so predstavili recepte zdravih obrokov in pripravili gibalne igre. Zavedajo se pomena skrbi za gibanje in zdravo življenje. Učenci menijo, da jim bo današnja delavnica koristila pri delu v spletni učilnici, pri druženju, v službi in prostem času.

Učenci 5. c razreda so si ogledali filmček Gajin svet. Izvedli so debato z argumenti ZA oziroma PROTI internetu. Spoznavali so, kako se uporablja Power Point ter pregledali svojo spletno učilnico. Učenci pa so pripravili in izvedli tudi gibalne igre. O današnji delavnici sta povedala Tonka: »Bilo mi je všeč, saj je bilo veliko poučnih posnetkov in filmov na spletu« in Aljaž: »Bilo mi je všeč, najbolj film, saj je bil poučen.«

V 6. c razredu so prepričani, da je »Bolje preprečiti, kakor lečiti«. Pogovarjali so se o zdravju in boleznih, o zdravih živilih. Pisali so različna besedila na temo bolezni in zdravja; navodila za uporabo, recepte, dramsko besedilo. Izvedli so delo v skupinah, kjer so se preizkušali v različnih vlogah: trgovcev, kupcev, maserja,.. Učencema Zoji in Timu je bila delavnica zanimiva, želela pa bi se preizkusiti še v drugih vlogah in nadgraditi današnje delo.

 Učenci 7.c razreda pravijo: »Znam poskrbeti zase«. Pogovarjali so se o duševnem zdravju ter uporabili različna orodja: Kahoot, PowerPoint, asociacije,… Spoznavali so pomen gibanja, predvsem zdravega ukvarjanja s športom. Pogovarjali so se tudi o aktualni tematiki v svetu in karanteni. Razgibali pa so se z različnimi razteznimi vajami, ki jih lahko izvajajo tudi doma. Ob vprašanju, kje jim bo današnja delavnica  služila in koristila, je Filip dejal, da bo lažje ostal miren med karanteno, saj bo znal uporabljati internet, Brina pa je mnenja, da se bo boljše znašla v Teamsih ter pazila, kaj objavlja na spletu, na družbenih omrežjih.

V 8.c razredu so poimenovali delavnico »Nad boleznijo nekoč in danes«. Pogovarjali so se tudi o prehrani skozi čas, kakor tudi o prehrani športnika. Spoznavali so pravila spletnega bontona in primerjali pisanje pisem nekoč in elektronskih sporočil danes. Seznanjali so se s pravili pisanja elektronskih sporočil.

Tudi v 9. c razredu so se pogovarjali o zdravem načinu življenja in gibanju. Zapisali so svoja pričakovanja in asociacije  na temo »Nič nas ne sme presenetiti«. Izvedli so igro sestavljanja kvadrata. V telovadnici so izvedli različne športne igre. Izvedli so tudi delavnico »To sem jaz«, kjer so odkrivali svoje lastnosti in osvetlili svoj pogled nase. Učenca Jaš in Kristina sta dejala, da so se naučili, kako gledati nase in na druge in da so se še bolj zbližali v razredu drug z drugim.

 

Zgornja Polskava (podružnica)

Današnji dan je bil za učence na podružnični šoli precej tehnično in obenem zdravo obarvan. Vas zanima zakaj?

V sklopu dneva Nič nas ne sme presenetiti so se v 1. b razredu pogovarjali o nevarnostih spleta, ogledali so si nekaj posnetkov na spletni strani Safe.si, kjer so te nevarnosti njihovi starosti primerno prikazane in na to temo izdelali plakate.

Tudi v 2. b razredu je danes tekla beseda o tem, kako uporabljamo splet v vsakdanjem življenju in učenci so si na to temo ogledali posnetke na Safe.si, da so se poučili, kako varno uporabljati internet. V računalniški učilnici so spoznali spletne učilnice Teams. Pogovarjali pa so se tudi o zdravem načinu življenja in se na koncu tudi zdravo posladkali.

  1. b so svoj dan prav tako preživeli ob pogovoru, kako uporabljajo splet, ogledali so si posnetke na spletni strani Safe.si in spoznali svojo spletno učilnico. Niso pozabili niti na pogovor o zdravem načinu življenja, da bi pa vse skupaj popestrili, pa so si še sami pripravili okusen, zdrav obrok.

Prav tako so v 3. d razredu govorili o varni rabi interneta, ogledali so si video kotiček na spletni strani Safe.si, se naučili Tik-Tok ples in za obnovitev energije pripravili še zdrave prigrizke (sadno – zelenjavna nabodala, smutije in pisane zelenjavno-sadne krožnike). Mmm, sliši se odlično.

V 4. b so se danes precej namučili z vajami za pravilno držo telesa. Spoznali so se sproščanja z vizualizacijo in se poučili o moči pozitivnih misli. O zdravi prehrani so izdelali plakat in si ogledali nagrajen slovenski film Gajin svet, ki govori o pasteh, ki na nas prežijo na internetu.

Tudi v sosednjem, 5. b razredu, so izvajali vaje za pravilno držo, se sproščali z vizualizacijo in si pripravili zdrave prigrizke, posladkali so se tudi s suhim sadjem. Ogledali so si slovenski film Gajin svet in spoznali pasti, ki jih ima nepremišljena raba interneta.

V 6. b pa so učenci spoznavali pasti interneta in razmišljali o varnosti na internetu. Spoznali so tudi orodje Microsoft Teams in tam naredili nekaj nalog. Del svojega dneva pa so namenili tudi pogovoru in razmišljanji o zdravi prehrani in gibanju, opravili so tudi nekaj gibalnih nalog.

Člani novinarske skupine z mentoricami

Related Images:

Dostopnost