Select Page

Spoštovani učenci, spoštovani starši!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je določilo, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.

Delo na daljavo bo za vse učence od 1. do 9. razreda potekalo po prilagojenem urniku posameznega oddelka v spletnem orodju Microsoft Teams.

Razredniki in razredničarke ter drugi učitelji bodo z Vami, starši, komunicirali preko elektronske pošte. Prosimo, da že danes začnete spremljati njihova navodila in priporočila.

Za vse učence, ki bi potrebovali kosilo, bo šola pripravljala topel obrok tudi v času dela na daljavo. S prijavo na topel obrok starši soglašate, da občina in šola podatke uporabi za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Učenci ali njihovi starši topel obrok prevzamejo na šoli. Prevzem kosil bo potekal samo na matični šoli od 13.00 do 14.00. Za prevzem toplega obroka potrebujete higiensko ustrezno transportno posodo, ki si jo priskrbite sami. Topli obroki bodo prilagojeni transportu z upoštevanjem Smernic zdravega prehranjevanja v šolah. Vsi učenci ali starši, ki bodo prišli po kosilo, vstopajo skozi glavni vhod v šolo, morajo pa biti zdravi in nositi zaščitno masko. Pri prevzemu bomo upoštevali vsa priporočila NIJZ. Prosimo, da ob prevzemu upoštevate protokol, ki bo vzpostavljen. V primeru, da učenec ne bo prišel po kosilo, ste ga pa prijavili na topel obrok, morate zanj za vsak dan odjaviti obrok, kot ste to delali do sedaj.

Na topel obrok prijavite svojega otroka na e-naslov: natalija.kozar@ingoliceva.si najkasneje do sobote, 7. 11. 2020 do 12.00.

Matična šola bo v tem času poslovala vsak dan od 7.00 – 15.00, nujne zadeve pa lahko urejate v času uradnih ur, vsak dan od 8.00 – 12.00.

Resnično si vsi skupaj želimo pouka v šoli. Vendar so izkušnje pokazale, da lahko s skupnimi močmi premagamo tudi te ovire.

Ostanite zdravi in pogumno vstopite v svet dela na daljavo.

 S spoštovanjem,

Danica Veber, ravnateljica

OBVESTILO O DELU NA DALJAVO, november 2020 (.pdf)

Related Images:

Dostopnost