Select Page

Spoštovani učenci in starši!

V sredo, 3 junija 2020, s poukom v šoli nadaljujejo samo zdravi učenci 6., 7. in 8. razreda.

Obvestilo učencem in staršem 6-8. razredov 3.6.2020

PRIHOD DO ŠOLE

Priporočamo peš hojo, prihod s kolesom in individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev). Učenci, ki bodo koristili šolski prevoz, čakajo na postajah po ustaljenem voznem redu v primerni varnostni razdalji od 1,5 do 2 metra. Na avtobusu in v kombiju morajo učenci nositi svoje maske ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (priporočamo pralne maske, šal, ruto). Maska mora segati od nosu do pod brado, med nošenjem naj se je ne dotikajo.

VSTOP UČENCEV V ŠOLO

Učenci Zgornje Polskave vstopajo v šolski objekt skozi vhod 2. triade, učenci Pragerskega in Spodnje Polskave pa skozi glavni vhod. Pri tem naj ohranjajo od 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.

Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk, ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin. Priporočila so, da se otroci ne dotikajo kakršnihkoli površin, razen svoje delovne mize. Učenci se ne dotikajo obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami. Na hodnikih, v učilnicah, v jedilnici, na stranišču in na zunanjih igriščih dosledno upoštevajo zadostno medosebno razdaljo, vsaj od 1,5 do 2 metra. Na razdaljo jih bodo na hodnikih opozarjale talne označbe. Učenci upoštevajo pravila higiene kašlja (preden zakašljajo/kihnejo, si pokrijejo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljajo/kihnejo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržejo med odpadke in si nato umijejo roke z milom ter vodo.

Vsi vozači počakajo na začetek pouka v svojih matičnih učilnicah, ostali učenci (nevozači) podružnice Zgornja Polskava prihajajo v šolo 7.55, učenci podružnice Pragersko in matične šole pa ob 8.15. Pouk se prične kot običajno, pred epidemijo.

Učenci garderob ne bodo koristili, svoja oblačila odložijo na svoj stol v učilnici.

Pouk bo potekal po običajnem urniku. Učenci med poukom ne nosijo zaščitnih mask, so pa maske, rute in šali priporočeni za gibanje po hodnikih in okolici šole. Vrata v sanitarije naj učenci po možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke.

Pouk bo potekal v matični učilnici (razen pouku športa in izbirnih predmetih), prehajali bodo samo učitelji. Učenci med šolskimi odmori ne zapuščajo učilnic. Zadrževanje na hodnikih ni dovoljeno.

Učenci, ki bodo malicali v razredih, si pred hranjenjem svojo mizo obrišejo s papirnato brisačko za enkratno uporabo ter razkužilom in naredijo pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. Brisačke in razkužilo bo zagotovila šola. Pred nadaljevanjem pouka postopek ponovijo. Pred in po končanem hranjenju naj si umijejo roke z vodo in milom.

V jedilnici bo po določenem razporedu postreženo zgolj kosilo.

OPREMA

Učenci potrebujejo za nemoteno vzgojno-izobraževalno delo šolsko torbo z vsemi šolskimi potrebščinami po urniku. Šolskih copat zaenkrat ne potrebujejo. V šoli bodo lahko obuti. Ko bo na urniku šport, naj bodo športno oblečeni. S seboj naj imajo vodo v stekleničkah, ki jo nosijo domov in dodatna oblačila, saj se bo prostore veliko zračilo. Svetujemo, da si učenci šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo. Učenci naj v šolo ne prinašajo drugih stvari, ki niso za pouk.

ODHOD UČENCEV DOMOV

Po končanem pouku in kosilu učenci takoj zapustijo šolo. Izstopajo posamično s primerno varnostno razdaljo. Prevoz domov bo po običajnem voznem redu.

VSTOP STARŠEV ŠOLO

V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali pa ob upoštevanju vseh potrebnih ukrepov le po potrebi po predhodni najavi. Staršem ni dovoljen vstop v šolo.

Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, šola takoj obvesti starše. Bolnega učenca se ga v skladu s postopkovnikom namesti v izolativni prostor, kjer skupaj z učiteljem ali drugim strokovnim delavcem počaka na starše. Če je pri učencu nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo ravnateljico šole.

Učenci in njihovi starši naj bodo hkrati seznanjeni, da je ob ponovnem zagonu pouka tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno naj skušajo zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so jim blizu.

V pomoč so vam lahko materiali na spletni strani NIJZ:

Za otroke in mladostnike:

Veselimo se ponovnega srečanja z vami.

                                                                                   Danica Veber, ravnateljica

 Obvestilo učencem in staršem 6-8. razredov 3.6.2020

Related Images:

Dostopnost