Select Page

Tehniški dan – promet

”Le kje so vsi?” sva razmišljali. ”Leonardo in Špela, a vesta kje so? Jedilnica je prazna.”

Tjaša in Tinkara

Danes (8. 11. 2017) na šoli poteka tehniški dan. Bi rekli, da je to nekaj čisto vsakdanjega, a ni. Dan smo namenili spoznavanju prometa, onesnaževanja okolja in spoznavanje posledic le tega na zdravje ljudi in živali.

Sedmi, osmi in deveti smo se razdelili po razredih in se z učitelji poglabljali v različne teme:

  1. Promet v statistiki

Ministrstvo za infrastrukturo v Sloveniji se zelo posveča nacionalnemu programu razvoja prometa. Ta program je dokument, ki pokriva področje cest, železnic, letalstva, pomorstva in javnega potniškega prometa. Predstavlja prehod med splošnimi ukrepi iz Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji na konkretne aktivnosti.

Naša skupina se je s pomočjo podatkov, ki smo jih dobili iz spletnih strani policije Slovenije, učila risati diagrame na temo Prometne nesreče. Cilj je bil osvestiti se o prometnih nesrečah in dejanjih s katerimi Agencija za varnost prometa RS poskuša zmanjšat število nesreč in umrlih v njih.

  1. Promet v tujini

Verjetno se vam v glavi postavi vprašanje, kaj vse je treba postoriti pred odhodom v tujino. Vsekakor je ena izmed prvih stvari, da se pozanimaš o mednarodnih prometnih informacijah ter prometnih predpisih. Zato smo spoznavali prevozna sredstva v tujih jezikih, s katerimi prevoznimi sredstvi lahko potujemo. Posebej pa smo se poglobili v vožnjo z avtomobilom, saj moramo biti seznanjeni po kateri strani ceste lahko vozimo v nekaterih državah.

  1. Motorji

Motor je stroj, ki pretvarja notranjo in tlačno energijo v mehansko delo. Pri uporabi besede motor brez predpone, se ta izraz najpogosteje uporablja za motor z notranjim izgorevanjem. Poleg motorja z notranjim zgorevanjem pa obstajajo še druge vrste motorjev, kot so: električnipnevmatskihidravlični in drugi. Motor je tudi pogovorni izraz za motocikel.

Učimo se kako delujejo motorji, kako jih razlikujemo med seboj, katera goriva so zanje potrebna in kako jih ločimo. Natančneje smo si ogledali štiri in dvotakten motor ter spoznali njegovo delovanje. Pri delu smo zelo uživali.

  1. Vpliv prometa na okolje

Promet in spremljajoča infrastruktura imata veliko pozitivnih vplivov na razmestitev prebivalstva in gospodarskih dejavnosti v pokrajini. Vendar je promet eden izmed največjih onesnaževalcev okolja. Vpliva s posegi v okolje zaradi gradnje prometnega omrežja in onesnažuje z izpusti plinov, tekočin in drugih snovi. Promet zaseda velike površine. Pogosto je zanj treba žrtvovati najboljša kmetijska zemljišča. Z izgradnjo posebnih površin (cest, železnic …) in stavb pa močno vplivajo na videz pokrajine. Ob tem ostaja velik problem onesnaževanje ozračja z izpušnimi plini in trdimi delci), hrupom (hrup motorjev in trenja koles), svetlobnim onesnaževanjem, z izpusti tekočin (npr. olje) in odpadnimi materiali ( npr. gume ). Posledice lahko spremljamo na zdravju ljudi (pljučne bolezni, rak in drugo), onesnaževanju tal, uničevanju rastlinstva (kisli dež), onesnaženju vodnih virov in drugem. Za okolje najbolj obremenjujoč promet je cestni. Za zmanjšanje negativnih prometnih vplivov potekajo različne dejavnosti. Izboljšuje se čiščenje izpušnih plinov, povečuje učinkovitost motorjev, izdeluje se bolj kakovostna goriva, vse več je hibridnih in električnih vozil, za motorni promet se zapira središča mest, spodbujajo uporabo javnega prometa, koles in podobno.

Četrti razredi so spoznavali moč vode skozi izdelovanje vodnega kolesa. Izdelki so narejeni iz stiropora, tako da so morali pokazati vse svoje spretnosti (rezanje, lepljenje, brušenje, zvijanje …).

Kako se gibanje prenaša z gonili pa so spoznavali peti razredi, ko so izdelovali Možica Mahača. Cilj je bil naučiti se skrbno in varno ravnati z orodjem, hkrati pa branja in natančnih upoštevanj navodil za izdelavo.

Pri vsem skupaj so nam pomagali učitelji in učenci Srednje prometne šole Maribor, ki so nam pokazali tudi različne varnostne postopke, detektorje kovin, obrambo … (predstavitev programa Varnostni tehnik) in še mnogo drugih stvari.

Ga. ravnateljica Danica Veber je z vsem spoštovanjem sprejela učitelje in učence Srednje prometne šole Maribor, nam pa podala izjavo, da je zelo navdušena, da je dan dejavnosti tako dobro načrtovan. Povedala je, da v takšni oz. drugačni obliki poteka že več let, izkušnje pa kažejo v pozitivno smer, zato upa na nadaljevanje …

Skupina novinarjev: Leonardo Kegel (7.b), Tinkara Colnerič (7.a), Špela Predan (8.b), Tjaša K. Rudl (8.b) z mentorico Andrejo Jež, prof. slovenskega jezika s književnostjo

no images were found

Related Images:

Dostopnost