Select Page

Tradicionalni slovenski zajtrk obeležujemo vsako leto tretji petek v novembru, je osrednji dogodek Dneva slovenske hrane.

V petek 17. 11. 2023 bomo tudi na naši šoli obeležili  Tradicionalni slovenski zajtrk s sloganom “Kruh za zajtrk – super dan!”. Vse vključene deležnike želimo spomniti in spodbutiti k premisleku o našem načinu prehranjevanja, o tem, kašno hrano izbiramo ali pripravljamo ter kaj jemo. Hrana, ki so jo pridelali in pripravili na naših kmetijah, v slovenskih kmetijskih in živilskih podjetjih ter zadrugah je bolj sveža in okusnejša. Skratka, kakovostnejša od hrane, ki je pripeljana od daleč in ima za seboj na stotine in celo na tisoče kilometrov.

V okviru načrtovanih dejavnosti bodo učenci spoznali pomen zajtrkovanja in vključevanja lokalno pridelanih živil v obroke ter pomen čebel na našo prehransko varnost. Letošnje leto je mednarodno leto prosa, zato bodo dejavnosti z učenci usmerjene k osveščanju zdravega načina prehranjevanja in naravi prijazne pridelave poljščin. Vračanje prosa na njive in krožnike je pomemben prispevek k ohranjanju etnološkega izročila, sočasno pa nudi tudi možnost za pestrejšo ponudbo tradicionalnih živil lokalnega izvora in s tem večjo samooskrbo z doma pridelanimi živili.

Tradicionalni slovenski zajtrk in dan slovenske hrane sta v več kot desetletju obeleževanja presegla pričakovanja sodelujočih. Z željo spodbuditi odgovorno prehransko verigo od njive do krožnika so stanovske organizacije kmetov, zadrug in čebelarjev pred letom dni na Vlado Republike Slovenije naslovile pobudo, da dan slovenske hrane preraste v teden slovenske hrane. Cilj projekta je povezati vse deležnike v trajnostno in odgovorno lokalno prehransko verigo od njive do krožnika za dobrobit vseh generacij – tako danes kot v prihodnosti. Ob tem je izšla Publikacija »Recepti z okusi Slovenije«, kjer se nahajajo recepti:

https://skp.si/download/teden-slovenske-hrane-recepti-z-okusi-slovenije?ind=1699356167828&filename=Teden-slovenske-hrane_Recepti-z-okusi-Slovenije.pdf&wpdmdl=16314&refresh=654de99308ba21699604883

Related Images:

Dostopnost