Select Page

Spoštovani učenci in starši!

Izredno veseli smo, da se po sklepu MIZŠ s torkom, 26. 1. 2021, učenci 1., 2., in 3. razreda ponovno vračajo v šole.

Obiskovanje osnovnošolskega programa je obvezno. V šolo se vračajo zdravi učenci in tisti učenci, ki nimajo nobene od zdravstvenih omejitev. Učencem, ki zaradi zdravstvenih omejitev ni dovoljeno obiskovati pouka v šolskih prostorih, bo šola prilagodila oblike in metode dela (nadaljevanje dela v spletnih učilnicah).

Pouk se bo izvajal po obveznem in razširjenem programu. Svojega otroka lahko pripeljete v jutranje varstvo, ostane lahko tudi v podaljšanem bivanju.

Pouk se bo organiziral v skupinah – oddelkih. Skupine (oddelki) ne prehajajo iz prostora v prostor in se ne združujejo. Izvajajo se le tiste interesne dejavnosti, ki se lahko izvajajo v okviru iste skupine (oddelka). Ob upoštevanju higinskih ukrepov se za učence od 1. – 3. razreda izvaja tudi individualna in skupinska pomoč ter dodatna strokovna pomoč.

Šport se izvaja v telovadnici, v kateri je samo ena skupina učencev. Priporočeno je gibanje na zraku.

Šola ne bo izvajala ekskurzij, plavalnih tečajev, šole v naravi. Prav tako se ne bodo izvajale dejavnosti, ki jih vodijo zunanji izvajalci.

Sodelovanje s starši (pogovorne ure in roditeljski sestanki) bo potekalo na daljavo.

PRIHOD DO ŠOLE

Priporočamo peš hojo in individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev). Učenci, ki bodo koristili šolski prevoz, čakajo na postajah v primerni varnostni razdalji 1,5 do 2 metra. Na avtobusu in v kombiju morajo učenci nositi svoje maske (priporočamo pralne maske).

VSTOP UČENCEV V ŠOLO

Učenci vstopajo v šolski objekt skozi različne vhode posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.

Predvideni vhodi-izhodi, garderobe in učilnice za oddelke

Spodnja Polskava:

 1. a – vhod za 1. razred (požarni vhod med starim in novim delom šole), garderoba – pred učilnico 1. a, učilnica 1. a,
 2. a – vhod v telovadnico, garderoba – hodnik pred učilnico 2. a, učilnica NAR,
 3. a – glavni vhod, garderoba – hodnik pred učilnico TJA2, učilnica 5. a.

Zgornja Polskava:

 1. b – vhod s parkirišča, garderoba – pred učilnico 1. b, učilnica 1. b,
 2. b – glavni vhod, garderoba – pred učilnico 2. b, učilnica 2. b,
 3. b – stranski vhod (vhod 2. triada), garderoba – učilnica LUM/TEH, učilnica 5. b,
 4. d – stranski vhod (vhod 2. triada), garderoba – učilnica 6. b, učilnica 4. b.

Pragersko:

 1. c, 1. skupina – vhod 1. VIO, garderoba 1. VIO, učilnica 1. c,
 2. c, 2. skupina – vhod 1. VIO, garderoba – hodnik pred učilnico 2. c, učilnica 2. c,
 3. c – glavni vhod, garderoba – pred učilnico 3.c, učilnica 3. c,
 4. c – glavni vhod, garderobe – 2. VIO, učilnica ZGO/GEO.

Nošenje mask je za učitelje obvezno, za učence pa, kadar zapustijo skupino (oddelek).

Učenci bodo imeli v učilnici dodeljeno svojo mizo in stol.

Umivanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk, ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin. Priporočila so, da se otroci ne dotikajo kakršnihkoli površin, razen svoje delovne mize. Učenci se ne dotikajo obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.

Na hodnikih, v učilnicah, v jedilnici, na stranišču in na zunanjih igriščih dosledno upoštevajo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra. Na razdaljo jih bodo na hodnikih opozarjale talne označbe. Učenci upoštevajo pravila higiene kašlja (preden zakašljajo/kihnejo, si pokrijejo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljajo/kihnejo v zgornji del rokava).

Papirnat robček po vsaki uporabi odvržejo med odpadke in si nato umijejo roke z milom ter vodo.

Med šolskimi odmori učenci ne zapuščajo učilnic. Zadrževanje na hodnikih ni dovoljeno.

Vrata v sanitarije naj učenci po možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke.

OPREMA

Učenci potrebujejo za nemoteno vzgojno-izobraževalno delo šolsko torbo z vsemi šolskimi potrebščinami, ki jo bodo učenci puščali v šoli in šolske copate. S seboj naj imajo vodo v stekleničkah, ki jo nosijo domov in dodatna oblačila, saj se bo prostore veliko zračilo. Svetujemo, da si učenci šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo. Učenci naj v šolo ne prinašajo svojih igrač, knjig ali drugih stvari.

Za pouk ŠPO potrebujejo športno opremo, ker se bo pouk športa izvajal tudi v telovadnici. Priporočilo pa je, da se čimveč pouka izvaja na prostem.

ODHOD UČENCEV DOMOV

Po končanem pouku in drugih dejavnostih učenci takoj zapustijo šolo. Izstopajo posamično s primerno varnostno razdaljo.

VSTOP STARŠEV ŠOLO

V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali pa ob upoštevanju vseh potrebnih ukrepov le po potrebi po predhodni najavi.

Staršem ni dovoljen vstop v šolo. Svojega otroka oddajo in ga pridejo iskat pred določen vhod ob točno določenem času, ki so ga sporočili razredniku.

Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, šola takoj obvesti starše. Bolnega učenca se ga v skladu s postopkovnikom namesti v izolativni prostor, kjer skupaj z učiteljem ali drugim strokovnim delavcem počaka na starše. Če je pri učencu nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo ravnateljico šole.

Ob ponovnem zagonu pouka je tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno naj skušajo učenci in starši zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so jim blizu.

Z upoštevanjem vseh ukrepov zmanjšamo možnost za prenos povzročiteljev okužbe. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov smo odgovorni vsi.

Veselimo se ponovnega snidenja.

                                                                                                   Danica Veber, ravnateljica

obvestilo ob odprtju šole za 1.VIO, 26.1.2021

Related Images:

Dostopnost