Select Page

Učenci in vsi delavci naše šole se zelo zavedamo pomena ohranjanja čistega okolja in temu namenimo veliko časa v sklopu pouka in z izvedbo najrazličnejših dejavnosti. Današnji dan smo v 1. triadi namenili temu, da ponovimo, kako ravnamo z odpadki, kako jih ločujemo, kje jih odlagamo in da lahko zelo veliko odpadkov ponovno uporabimo. V ta namen smo iz odpadne embalaže izdelovali najrazličnejše izdelke. Izvedli smo tudi čistilno akcijo bližnje okolice šole in se potrudili, da smo pobrali vse odpadke in s tem pripomogli k čistejšemu okolju.

Related Images:

Dostopnost