Select Page

Obvestilo učencem in staršem 18.5.2020

Spoštovani učenci in starši!

V skladu s Higienskimi priporočili za izvajanje pouka v osnovni šoli (za učence 1. triade) v času epidemije Covid-19, pripravljenih s strani NIJZ, smo za vas pripravili navodila za vzgojnoizobraževalno delo v času trajanja epidemije. V ponedeljek, 18. maja 2020, s poukom v šoli nadaljujejo samo zdravi učenci od 1. do 3. razreda in tisti učenci, ki nimajo nobene od zdravstvenih omejitev, opredeljenih s strani razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo (v prilogi).

PRIHOD DO ŠOLE

Priporočamo peš hojo in individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev). Učenci, ki bodo koristili šolski prevoz, čakajo na postajah v primerni varnostni razdalji 1,5 do 2 metra. Na avtobusu in v kombiju morajo učenci nositi svoje maske (priporočamo pralne maske). Ob vstopu v šolo naj učenci ali starši obvezno prinesejo podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 (priloga). Brez podpisane izjave učenec ne bo smel vstopiti v šolske prostore.

VSTOP UČENCEV V ŠOLO

Učenci vstopajo v šolski objekt skozi različne vhode posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.

Predvideni vhodi za oddelke

Spodnja Polskava:

1. razred – vhod za 1. razred

2. in 3. razred – glavni vhod

Zgornja Polskava: 1. razred in 1. in 2. skupina 2. razreda – glavni vhod

3. skupina 2. razreda in 3. razred – vhod z igrišča

Pragersko:

1. in 2. razred – vhod 1. VIO

3. razred – glavni vhod

Učenci garderob ne bodo koristili, svoja oblačila odložijo na to določeno mesto v učilnicah.

Učenci od 1. do 3. razreda v času vzgojno-izobraževalnega dela ne nosijo zaščitnih mask.

Učenci bodo imeli v učilnici dodeljeno svojo mizo in stol.

Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk, ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin. Priporočila so, da se otroci ne dotikajo kakršnihkoli površin, razen svoje delovne mize. Učenci se ne dotikajo obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.

Na hodnikih, v učilnicah, v jedilnici, na stranišču in na zunanjih igriščih dosledno upoštevajo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra. Na razdaljo jih bodo na hodnikih opozarjale talne označbe.

Učenci upoštevajo pravila higiene kašlja (preden zakašljajo/kihnejo, si pokrijejo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljajo/kihnejo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržejo med odpadke in si nato umijejo roke z milom ter vodo.

Učenci malicajo v razredu. Hrano razdeli učitelj.

Pred hranjenjem si svojo mizo obrišejo s papirnato brisačko za enkratno uporabo ter razkužilom in naredijo pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. Brisačke bo zagotovila šola. Pred nadaljevanjem pouka postopek ponovijo. Pred in po končanem hranjenju naj si umijejo roke z vodo in milom.

V jedilnici bo postreženo zgolj kosilo, kjer bodo imeli učenci posameznih oddelkov določen svoj prostor.

Med šolskimi odmori učenci ne zapuščajo učilnic. Zadrževanje na hodnikih ni dovoljeno.

Vrata v sanitarije naj učenci po možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke.

OPREMA

Učenci potrebujejo za nemoteno vzgojno-izobraževalno delo šolsko torbo z vsemi šolskimi potrebščinami, ki jo bodo učenci puščali v šoli. Šolskih copat zaenkrat ne potrebujejo. V šoli bodo lahko obuti. S seboj naj imajo vodo v stekleničkah, ki jo nosijo domov in dodatna oblačila, saj se bo prostore veliko zračilo. Svetujemo, da si učenci šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo. Učenci naj v šolo ne prinašajo svojih igrač, knjig ali drugih stvari.

Športne opreme za šport učenci ne potrebujejo, ker se pouk športa na klasičen način ne bo izvajal. Priporočilo pa je, da se pouk izvaja na prostem.

ODHOD UČENCEV DOMOV

Po končanem pouku in drugih dejavnostih učenci takoj zapustijo šolo. Izstopajo posamično s primerno varnostno razdaljo.

VSTOP STARŠEV ŠOLO

V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali pa ob upoštevanju vseh potrebnih ukrepov le po potrebi po predhodni najavi.

Staršem ni dovoljen vstop v šolo. Svojega otroka oddajo in ga pridejo iskat pred določen vhod ob točno določenem času, ki so ga sporočili razredniku.

Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, šola takoj obvesti starše. Bolnega učenca se ga v skladu s postopkovnikom namesti v izolativni prostor, kjer skupaj z učiteljem ali drugim strokovnim delavcem počaka na starše. Če je pri učencu nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo ravnateljico šole.

Učenci in njihovi starši naj bodo hkrati seznanjeni, da je ob ponovnem zagonu pouka tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno naj skušajo zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so jim blizu.

V pomoč so vam lahko materiali na spletni strani NIJZ:

Za otroke in mladostnike:

https://www.nijz.si/sl/otroci-in-mladostniki-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19

https://zdaj.net/

https://zdaj.net/kategorija/koronavirus-otroci-in-mladostniki/

Kako se širijo virusi (strip) https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/strip_kako-se-sirijo-virusi.pdf

Veselimo se ponovnega srečanja z vami.

Danica Veber, ravnateljica

Obvestilo učencem in staršem 18.5.2020

Opredelitev-zdravstvenih-omejitev

Izjava-ob-ponovnem-vstopu-v-šolo

Related Images:

Dostopnost