Select Page

CERKEV

Dobrodošli na potepu po Pragerskem oziroma lovu na Pragerjev zaklad.

Cerkev Marijinega brezmadežnega srca

Pragersko sodi v župnijo Spodnja Polskava, a so krajani vselej gojili željo po svoji cerkvi v kraju.

Spodnjepolskavski župnik Anton Šeruga si je prizadeval najti primerne prostore, da bi na Pragerskem začeli vsaj z veroukom, da otrokom ne bi bilo treba hoditi na Spodnjo Polskavo. Pokojna Rozalija Bolko je darovala gospodarsko poslopje in leta 1968 so iz njega župnik ter verniki napravili novo stavbo. Župnik Karel Drofenik je začeto delo nadaljeval in leta 1969 je škof Vekoslav Grmič novo zgradbo blagoslovil. V njej so obredi potekali vse do 2002. leta, ko so začeli graditi novo cerkev.

Leta 2002 so Pragerčani začeli gradnjo nove cerkve, saj so menili, da jim majhna kapelica, ki je stala na mestu današnje cerkve, ne zadostuje več. Najbolj si je zanjo prizadeval prav domači duhovnik Karel Drofenik. Temeljni kamen so blagoslovili 7. julija 2002 in novo cerkev Marijinega brezmadežnega srca je škof Franc Kramberger posvetil 21. septembra 2003.

Pomembni datumi:

– september 2004 – blagoslov štirih zvonov;

– 16. september 2006 – blagoslov 18-registrskih orgel, delo Antona Škrabla iz Rogaške Slatine;

– 24. februar 2008 – blagoslov oltarja, ambona (dvignjeni prostor za branje), krstilnika,

tabernaklja, oltarne slike in vitražev (delo češkega mojstra Jana Jemelka).

Notranjost cerkve je nekaj posebnega. Leseni strop simbolizira ladjo, stene krasijo oljne slike križevega pota, velike 75 x 145 cm, delo akademskega slikarja Lojzeta Čemažarja.

Cerkev ima štiri zvonove, ki so bili vliti v Innsbrucku v Avstriji:

  • zvon Srca Jezusovega (312 kg),
    • zvon Srca Marijinega (185 kg),
    • zvon Svete družine (135 kg),
    • zvon Blaženega Antona Martina Slomška (80 kg).

ALI STE VEDELI …

… da je idejo o gradnji cerkve gojil tudi pisec, časnikar in upokojeni duhovnik Franc Serafin Šegula (1860 – 1938), ki je na Pragersko prišel leta 1913 in tod živel več kot 20 let. Nekaj let pred smrtjo je živel v Mariboru. Ideje o gradnji cerkve ni uresničil, ker zanjo ni dal soglasja takratni župnik na Sp. Polskavi;

… da je bila prva kapela, ki so jo zgradili na Pragerskem leta 1969 in so v njej potekali vsi obredi, posvečena sv. Križu v spomin na istoimensko kapelico v pragerskem dvorcu;

… da  je majhno gospodarsko poslopje, iz katerega so krajani uredili kapelo za bogoslužje, podarila Rozalija Bolko, lastnica zemljišča, na katerem stoji tudi današnja cerkev;

… da je cerkev Marijinega brezmadežnega srca izjemno akustična in je bilo v njej izvedenih že veliko koncertov;

… da so na štirih stebrih, ki podpirajo stranski ladji v cerkvi, upodobljeni štirje evangelisti s posebnimi simboli, ki jih spremljajo v likovnih upodobitvah (Marko – krilati lev, Matija – angel, Luka – krilati bik, Janez – orel).

NOTRANJOST CERKVE MARIJINEGA BREZMADEŽNEGA SRCA

Pogled na oltar, desno od oltarja je viden ambon, na vsaki strani dva stebra s simboloma evangelistov Tabernakelj
18-registrske orgle Marijin kip

Viri:

  • Franc Pajtler (ured.) (2006): Pragersko skozi čas. KS Pragersko-Gaj, TD Breza Pragersko Gaj.
  • Mirko Munda (2017): Pragersko (kronika).

Fotografije iz obeh knjig in arhiv TD Breza.

Related Images:

Dostopnost