Select Page

Zdrava šola

LETNI NAČRT DELA ZDRAVE ŠOLE

za šolsko leto 2020/2021

Tudi v šolskem letu 2020/2021 bomo aktivno popestrili vzgojno delovanje šole z vsebinami iz programa Zdrava šola.

Rdeča nit za šolsko leto 2020/2021 je  “Čas za zdravje je čas za nas”.

Nadaljevali bomo s številnimi projekti (Tradicionalni slovenski zajtrk, Shema šolskega sadja, Skrb za zdrave zobe, Kulturna dediščina, Popestrimo šolo…), literarnimi in likovnimi natečaji ter delavnicami,  povezanimi s temo.

Učenci bodo poglabljali pomen zdrave prehrane in se urili v kulturnem prehranjevanju.

Učiteljice bodo še naprej obdelovale šolske vrtove ter tako učence seznanjale in spodbujale o eko vrtnarjenju.

Aktivno bomo sodelovali z Zdravstvenim domom Slovenska Bistrica, ki poleg rednih sistematskih pregledov za učence, pripravlja predavanja o zdravem načinu življenja.

Prav tako bomo učence pripravljali na tekmovanje iz sladkorne bolezni.

Nadaljevali bomo z rekreativnimi odmori in minuto za zdravje.

Tudi v naslednjem šolskem letu bomo dajali poudarek šolskim torbam, jih redno pregledovali in učence osveščali o negativnih posledicah, ki jih šolske torbe (zaradi prevelike teže, nepravilnega nošenja ipd.) lahko imajo na zdravje otrok.

Mladi planinci bodo še naprej  spoznavali bližnjo in daljno okolico, si razvijali pozitiven odnos do hoje ter se medgeneracijsko družili.

Mediacijo bomo še naprej uspešno širili med učence in jih vzgajali v mlade mediatorje.

V naslednjem šolskem letu bomo za učence od 1.- 9. razreda organizirali dan dejavnosti, ki smo ga poimenovali “Nič nas ne sme presenetiti”. Posvetili ga bomo učenju na daljavo (računalniškim vsebinam), gibanju, zdravi prehrani in higieni. Izhajali bomo iz potreb učencev, tako da se bo vsak razred sam odločil za dejavnosti. Na te teme bomo pripravili za učence tudi predavanje.

Z akcijami zbiranja odpadnih materialov bomo še povečali humanitarno in ekološko osveščanje učencev ter se tako povezovali z EKO projektom.

Prav tako bomo določili v vsakem razredu predstavnika za Eko in Zdravo šolo, ki bodo nato ostale učence osveščali o aktualnem dogajanju Zdrave šole.

Nadaljevali bomo z rekreacijo za učitelje (nordijska hoja, pilates, joga…) vsak prvi torek v mesecu.

V času, ko se v državi pojavljajo posamezni primeri covid 19, bomo v šoli upoštevali vsa higienska priporočila za izvajanje pouka. Priporočila se bodo spreminjala skladno z epidemiološko sliko in novimi spoznanji o širjenju okužbe s SARS–CoV-2 in o bolezni COVID-19.

Tim Zdrave šole

Accessibility