Select Page

Šolsko leto 2016 – 2017

Pri eTwinning projektih ne gre le za učenje jezika temveč povezovanje in učenje novega, kar je pokazal tudi projekt:

 

Origami magija; Origami Magic: https://twinspace.etwinning.net/24207/home

V okviru interesne dejavnosti Origami smo se udeležili projekta Origami Magic. Sodelovalo je 7 držav. Izdelovali smo živali, ladje, okraske za veliko noč.

 

 

Sodelovali smo v božičnih projektih:

 

Advent Calendar – let’s get to know European Christmas Traditions: https://twinspace.etwinning.net/29045/home

Partnerji v projektu smo izdelali adventni koledar z nalogami za učence. Naloge so bile v povezavi z navadami ob božiču v partnerskih državah (izdelava božičnih okraskov, petje pesmi, peka piškotov …). Vsak dan od 1. do 24. decembra so učenci opravljali naloge in se učili o božičnih navadah ter običajih v državah partnericah (Srbija, Litva, Švedska, Grčija, Velika Britanija). Prvič smo tudi izbirali znak projekta, ki so ga ustvarili učenci. Za znak tega projekta je bil izbrana slika naše učenke.

 

Dobro delo na projektu nam je prineslo najprej Znak kakovosti nacionalne agencije in nato tudi Evropski znak kakovosti.

 

 

Eur’ Christmas:

https://twinspace.etwinning.net/30047/home

Projekt je bil namenjen spoznavanju pred in po božičnih običajev v Evropi in pogovoru o pomenu božiča. Izvedenih je bilo 5 glavnih dejavnosti: izmenjava in primerjava božičnih običajev, snemanje božičnih pesmi, izmenjava božičnih receptov, izpolnitev ankete in predstavitev rezultatov ankete o najljubših božičnih darilih; izmenjava ročno napisanih voščilnic ter okraskov, da bi se utrdil tudi fizični kontakt med partnerji.

 

Dobro delo na projektu nam je prineslo najprej Znak kakovosti nacionalne agencije in nato tudi Evropski znak kakovosti.

 

 

Sodelovali smo v dveh projektih ob Evropskem dnevu jezikov.

 

Short videos in English to introduce ourselves and wish everyone a happy European Day of Languages: https://twinspace.etwinning.net/23583/home

Pri tem projektu je šlo za izmenjavo kratkih posnetkov, kjer so se učenci predstavili , povedali nekaj o kraju bivanja ter o uradnih jezikih v državi. Vse to so povedali v angleščini in v svojih jezikih. Sodelovalo je 20 šol iz Litve, Grčije, Finske, Norveške, Poljski, Italije, Romunije, Hrvaške, Turčije, Španije, Bosne in Hercegovine ter Slovaške.

 

 

Vive le European Day of Languages: https://twinspace.etwinning.net/23705/home

V tem projektu so si učenci izmenjali razglednice, ki smo jih poslali 17 različnih šol (Velika Britanija, Hrvaška, Italija, Francija, Poljska, Danska, Irska, Ukrajina, Turčija). Najbolj oddaljena razglednica je prišla iz Francije – vendar ne iz evropskega dela, temveč iz Le Reunion (otoka iz Indijskega oceana). Ko se je projekt končal, smo z nekaterimi partnerji nadaljevali z božičnim projektom.

 

 

 

International autumn tree: https://twinspace.etwinning.net/23587/home

International Christmas Tree: https://twinspace.etwinning.net/28211/home

Pri obeh projektih je šlo za fizično izmenjavo. Jeseni so učenci izdelali jesensko listje in ga opremili s slovensko zastavo ter pozdravi v slovenščini in angleščini. Listje smo poslali na 22 različnih Evropskih šol in vrtcev. Listje, ki smo ga dobili, smo zalepili na jesensko drevo. V božičnem času pa je potekala izmenjava božičnih okraskov (z zastavo in slovenskimi ter angleškimi voščili). Z dobljenimi okraski smo okrasili smrečico.

 

 

Related Images:

Dostopnost