Select Page

JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE

JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE

ŠOLA JV OPB
Spodnja Polskava

6.10 do 8.10

Keršič Petra

Lahe Simona

Leskovar Staša

12.00 do 16.10

Leskovar Staša

Jankovič Petra

Jež Andreja

Kolednik Nataša

Balažic Mira

Keršič Petra

Zgornja Polskava

5.55 do 7.55

Hernet Ivanka

Auguštin Nastja

Celan Jožica

11.40 do 15:50

Florjančič Valerija

Auguštin Nastja

Hernet Ivanka

Lesjak Danijela

Pušaver Saša

Celan Jožica

Jankovič Petra

Haralovič Mihaela

Brmež Martina

Pragersko

6.10 do 8.10

Vravnik Tinka

Mlakar Suzana

Vaupotič Majda

12.00 do 16.10

Mlakar Suzana / Žnider Lea

Vaupotič Majda

Jankovič Petra

Pocrnja Lucija

Šetar Marjetka

Hajšek Natalija / Blažič Ines

Vajngerl Karmen

JV prilagajamo potrebam staršev.

Accessibility