Select Page

Ekskurzije in nadstandardne dejavnosti

 

EKSKURZIJE 2023/2024

RAZRED KRAJ TERMIN VODJA
1. Ptujski grad, PTUJ 29. 5. 2024 Majda Vaupotič
2. ZOO Ljubljana 5. 6. 2024 Jana Mohorko
3. Rogatec 6. 6. 2024 Suzana Mlakar
4. Celje (Hermanov brlog) 16. 5. 2024 Marjetka Šetar
5. Premogovnik in grad Velenje 29. 5. 2024 Karmen Rampre
6. Prekmurje 30. 5. 2024 Bojana Marin
7. Dolenjska 30. 5. 2024 Suzana K. Sattler
8. Notranjska 4. 6. 2024 Suzana K. Sattler
9. Primorska 4. 6. 2024 Bojana Marin

 

Izbirni predmeti: TURISTIČNA VZGOJA in IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA (1, 2, 3 skupina)

RAZRED KRAJ TERMIN VODJA
7.–9. EKSKURZIJA: Koroška (Celovec, Gosposvetsko polje, grad Ojstric) 18. maj 2024 Suzana K. Sattler, Irena Krajnc, Bojana Marin
7.–8. TERENSKO DELO: Maribor (SŠGT, TA Sonček, TIC, Hotel Piramida) marec/april (popoldan) Suzana K. Sattler, Bojana Marin, Ksenija Rosc Benedejčič, Martina Žaberl

 

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI in EKSKURZIJE

Razred Učitelj izvajalec Predmet Dejavnost (ime dejavnosti) Čas izvedbe(mesec, teden) Cilji
8. in 9. razred Bojana Marin, Suzana K. SattlerLara Železnik družboslovje Ekskurzija v Ljubljano (Narodni muzej, Muzej novejše zgodovine) 3. 12. 2023 – prva nedelja v mesecu prost vstop v muzeje; prevoz z vlakom – krepitev vrednote slovenske narodne zavesti,- spoznajo značilnosti novejše zgodovine preko eksponatov v muzeju,- opazujejo in spoznavajo najpomembnejše najdbe na Slovenskem.
6. in 7. razred Bojana Marin, Suzana K. Sattler, Andreja Jež družboslovje Ekskurzija v Celje (Pokrajinski muzej Celje, Stari grad Celje) 6. 4. 2024; prevoz z avtobusom – krepitev vrednote slovenske narodne zavesti,- spoznajo značilnosti antične in srednjeveške zgodovine preko eksponatov v muzeju,- spoznavajo življenje in delo Alme Karlin
6.–9. razred Rebeka Bračič, Lucija Pocrnja Mladinski pevski zbor Intenzivne pevske vaje 17. in 18. 11. 2023 –  doživljajo procese umetniškega delovanja,-  spoznavajo vrednote slovenske in svetovne zborovske zakladnice,-  intenzivno razvijajo in kultivirajo svoj pevski glas,-  razvijajo muzikalnost in estetsko doživljanje.

 

Related Images:

Dostopnost