Select Page

HITRI DOSTOPI

urnik   jedilnik   knjižnica  spletne učilnice

AKTUALNO

RAZPIS ZA UPORABO TELOVADNIC
VLOGA ZA NAJEM TELOVADNIC
--------------------------------------------------------

Vloga za denarno pomoč iz šol. sklada
Vloga za namenitev dohodnine
---------------------------------------------------------

Šolski prevozi vozni red


 

 

ŠTEVILO ODDELKOV IN UČENCEV

ŠOLA ŠTEVILO ODDELKOV ŠTEVILO UČENCEV
Matična šola Spodnja Polskava 12 215
Podružnica Zgornja Polskava 7 149
Podružnica Pragersko 11 194
SKUPAJ 30 558

ŠTEVILO UČENCEV IN RAZREDNIKI NA MATIČNI ŠOLI

RAZRED SKUPAJ RAZREDNIK SORAZREDNIK
1. A 14 Jana Mohorko /
2. A 16 Simona Lahe /
3. A 9 Branka Dornik Mesarič /
4. A 23 Dušan Videčnik /
5. A 14 Mira Balažic /
6. A 15 Lara Železnik Marjana Sagadin
7. A 22 Miran Klavž Jerica Jerič
7. B 21 Nataša Kolednik Suzana Kristovič Sattler
8. A 22 Andreja Jež Cvetka Govejšek
8. B 20 Irena Krajnc Ksenija Rosc Benedejčič
9. A 19 Rebeka Bračič Mateja Pučko Erhatič
9. B 20 Romana Vek Vida Bombek

 

ŠTEVILO UČENCEV IN RAZREDNIKI NA PŠ ZGORNJA POLSKAVA

RAZRED SKUPAJ RAZREDNIK SORAZREDNIK
1. B 24 Mihaela Haralovič Valerija Florjančič
2. B 27 Jožica Celan /
3. B 24 Mateja Kumrič /
4. B 18 Damjana Dornik /
5. B 17 Martina Brmež /
5. D 16 Karmen Rampre /
6. B 23 Nataša Marinič Vidonja Saša Pušaver

 

ŠTEVILO UČENCEV IN RAZREDNIKI NA PŠ PRAGERSKO

RAZRED

SKUPAJ

RAZREDNIK

SORAZREDNIK

1. C

15

Vanja Böhm

Majda Vaupotič

1. E

14

Nina Gošnjak

 

2. C

13

Tinka Vravnik

/

3. C

26

Aida Volavšek

/

4. C

11

Marjetka Šetar

/

5. C

21

Breda Gril

/

6. C

16

Milena Čakš Karpov

Jerneja Zelenik

6. E

15

Martina Žaberl

Natalija Hajšek

7. C

21

David Lešnik

Barbara Jurista

8. C

19

Mirjan Vračun

Metka Štebih

9. C

23

Bojana Marin

Lucija Pocrnja

 

 

 

Accessibility