Select Page

eTwinning

eTwinning je akcija programa Erasmus+, ki jo usklajuje Evropsko šolsko omrežje v imenu Evropske komisije. Namenjena je podpori in spodbujanju uporabe sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) v izobraževanju na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol.
V akciji sodeluje že več kot 300.000 učiteljev. Ti sodelujejo v mednarodnih šolskih dejavnostih, ki vključujejo več kot 140.000 šol iz 37 držav. eTwinning je bil zasnovan kot orodje za učitelje za iskanje partnerjev, a se je po petih letih obstoja razvil v raznovrstno evropsko skupnost poučevanja in učenja.
Namen akcije je vzpostavitev neformalnih partnerstev in projektov sodelovanja med evropskimi šolami na kateremkoli predmetnem področju. Osrednje orodje je eTwinning portal. Evropski eTwinning portal je napredna večjezična spletna stran, ki nudi učiteljem številna orodja za projektno delo, vključno z iskalnikom partnerjev, varnim delovnim okoljem ter primeri projektov, ki so učiteljem in učencem v pomoč pri oblikovanj svojih projektov.
V akciji lahko sodelujejo učitelji kateregakoli predmetnega področja, ravnatelji, knjižničarji in ostalo šolsko osebje, ki delujejo na področju predšolskega, šolskega in srednješolskega izobraževanja ter učenci.

HITRI DOSTOPI

urnik   jedilnik   knjižnica  spletne učilnice

AKTUALNO

RAZPIS ZA UPORABO TELOVADNIC
VLOGA ZA NAJEM TELOVADNIC
--------------------------------------------------------

Vloga za denarno pomoč iz šol. sklada
Vloga za namenitev dohodnine
---------------------------------------------------------

Šolski prevozi vozni red


 

 

Accessibility