Select Page

Spoštovani učenci!

Lansko šolsko leto je bilo za vas in nas res posebno. Z veliko pridobljenega znanja, veščin in pozitivne naravnanosti smo ga tudi zelo uspešno zaključili. V bližajoče šolsko leto bomo vstopili pogumnejši in močnejši. Tudi tokrat bomo dokazali, da znamo upoševati vse priporočene varnostne ukrepe.

V torek, 1. septembra 2020, vas učitelji že nestrpno pričakujemo v šolskih klopeh.

V šolo pridete izključno zdravi učenci (priloga – obvestilo staršem).

– ob 8.00 učenci podružnice Zg. Polskava: 1. VIO skozi glavni vhod, 2. VIO skozi stranski vhod pri velikem igrišču.

– ob 8.30 učenci matične šole Sp. Polskava: 2. – 4. razred skozi vhod 1. razreda (mimo igral), 5. razred skozi vhod v telovadnico, 6. – 9. razred skozi glavni vhod.

– ob 9.00 učenci podružnice Pragersko: 1. – 3. razred skozi vhod 1. VIO, 4. do 9. razred skozi glavni vhod.

Prevozi za prvi šolski dan

Kombiji:

7.05 Kočno – Zg. Polskava

6.50 Kalše – Zg. Polskava

7.20 Pipenbaher – vodno zajetje – Gabernik – Zg. Polskava

7.15 Bukovec – Sele – Sp. Polskava – Zg. Polskava

7.35 Zg. Polskava – Pokoše – Sele – Sp. Polskava

7.40 Levarje – Zg. Polskava

Avtobusi:

7.50 avtobus Klopce – Zg. Polskava – Sp. Polskava

8.30 avtobus Stari Log – Gaj – Pragersko

Učenci podružnice Zgornja Polskava bodo ta dan zaključili ob 11.35, učenci Spodnje Polskave ob 12.00 in učenci podružnice Pragersko ob 12.50.

Prevoz domov:

11.50 – kombiji iz Zg. Polskave

12.25 – avtobus in kombiji iz šole Sp. Polskava v smeri Zg. Polskava – Klopce

13.00 – avtobus iz šole Pragersko v smeri Gaj – Stari Log

Učenci, ki boste koristili šolski prevoz, čakate na postajah v primerni varnostni razdalji od 1,5 do 2 metra. Na avtobusu in v kombiju morate nositi svoje maske ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (priporočamo pralne maske, šal, ruto). Maska mora segati od nosu do pod brado.

Zaradi nastalih razmer je zadrževanje in druženje odsvetovano. Po prihodu v šolo boste usmerjeni v svoje matične učilnice. Garderob zaenkrat ne boste koristili, svoja oblačila odložite na svoj stol v učilnici.

Zaradi menjavanja učilnic in gibanja po hodnikih je nošenje mask v šoli obvezno za učence od 6. do 9. razreda. Za prvi šolski dan potrebujete samo šolsko torbo (brez šolskih potrebščin), beležko s pisalom in steklenico z vodo.

Jutranjega varstva prvi dan ni, podaljšano bivanje poteka do 15.30.

Za vse učence bo pripravljena malica, kosilo pa samo za učence, ki ostanejo v podaljšanem bivanju.

Vsakega učenca bo v matični učilnici čakal paket z naročenimi šolskimi učbeniki. Učbenike si boste odnesli domov.

Starše vljudno naprošamo, da nam za svoje otroke do 28. 8. posredujete zdravniško indicirane diete. Če, zaradi izrednih razmer, zdravniških diet ne morete poslati, Vas lepo prosimo, da nas o tem obvestite na elektronski naslov : prehrana@ingoliceva.si.

Naj bodo zadnji počitniški dnevi doživeti in brezskrbni.

                                                                                               Danica Veber, ravnateljica

Related Images:

Dostopnost