Select Page

Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava
Spodnja Polskava 240
2331 Pragersko

Telefon: 02 80 33 120, Telefaks: 02 80 33 122
E-pošta: tajnistvo@ingoliceva.si
Davčna številka: 67396488, matična številka: 5090032000
Podračun pri EZR: SI56 0131 3603 0679 998
Ravnateljica Danica Veber, pomočnika ravnateljice Zvonko Hraš in Mateja Pučko Erhatič

Podružnična šola Pragersko
Pionirska ulica 13
2331 PragerskoTelefon: 02 80 33 160
E-pošta: tajnistvo-pragersko@ingoliceva.si
Vodja podružnice Marjetka Šetar
Podružnična šola Zgornja Polskava
Ingoličeva ulica 6
2314 Zgornja PolskavaTelefon: 02 80 33 130
E-pošta: tajnistvo-zgornja@ingoliceva.si
Vodja podružnice Mihaela Haralovič

Podatki o zavodu – MIZŠ

KJE nas najdete?

Ravnateljica Danica Veber 02 80 33 123 danica.veber@ingoliceva.si
ravnatelj@o-aingol.mb.mss.edus.si
Pomočnik ravnateljice

Zvonko Hraš

Mateja Pučko Erhatič

02 80 33 125

zvonko.hras@ingoliceva.si

mateja.pucko@ingoliceva.si

Šolska svetovalna služba

Natalija Kozar

Rebeka Pirš

Maja Keršič

02 80 33 124

02 80 33 160

natalija.kozar@ingoliceva.si

rebeka.pirs@ingoliceva.si

maja.kersic@ingoliceva.si

Knjižničarka Romina Breznik 02 80 33 126 knjiznica@ingoliceva.si
Vodja prehrane Sabina Avguštin sabina.kocijan@ingoliceva.si
Poslovna sekretarka Sonja Majal 02 80 33 120 tajnistvo@ingoliceva.si
Računovodkinja Majda Turner 02 80 33 121 majda.turner@ingoliceva.si
Knjigovodkinja Anka Soršak 02 80 33 135 anka.sorsak@ingoliceva.si
Zbornica matična šola 02 80 33 128
Kuhinja matična šola 02 80 33 127
Šolska prehrana 02 80 33 135 prehrana@ingoliceva.si
Kuhinja Pragersko 02 80 33 161
Zbornica Pragersko 02 80 33 160
Tajništvo Pragersko 02 80 33 163 tajnistvo-pragersko@ingoliceva.si
Kuhinja Zgornja Polskava 02 80 33 132
Zbornica Zgornja Polskava 02 80 33 130
Tajništvo Zgornja Polskava tajnistvo-zgornja@ingoliceva.si
Poslovni čas šole

Šola posluje pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek in sicer:

Dejavnost Spodnja Polskava in Pragersko  Zgornja Polskava 
Jutranje varstvo 6.15 – 8.15 6.00 – 8.00
Redni pouk 7.30 – 14.40 7.15 – 13.30
Podaljšano bivanje 11.55 – 16.05 11.35 – 15.45
Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole 14.40 – 18.00 13.30 – 18.00
Popoldanske dejavnosti v organizaciji najemnikov (tudi v soboto) 15.30 – 22.00 15.30 – 22.00

Poslovni čas ob sobotah je določen s šolskim koledarjem.

Ravnatelj/ica lahko v izjemnih okoliščinah (primer višje sile, prireditve,…) odredi, da šola začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan.

Uradne ure

Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Uradne ure se praviloma določijo v okviru poslovnega časa šole.

Šola ima uradne ure vsak dan od ponedeljka do petka od 7.30 do 15.00.

Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje s starši, in sicer:

  • skupne in individualne pogovorne ure,
  • roditeljske sestanke in
  • druge oblike dela s starši,

kar je določeno z urnikom in letnim delovnim načrtom šole.

Uradne ure za uporabniki storitev na podružničnih šolah so na matični šoli.

Ravnatelj/ica sprejme stranke po predhodni najavi, brez najave pa v nujnih primerih in za poslovanje pomembnih zadevah.

Related Images:

Dostopnost