Select Page

Za vzgojo in izobraževanje v osnovni šoli sta knjižno gradivo in dejavnost šolske knjižnice nepogrešljivi. Delovni program obsega knjižnično in književno vzgojo. Za vse oddelke bodo pripravljene pedagoške ure, učencem bo predstavljeno delovanje knjižnice ter seznanjanje z novostmi in novimi knjigami. Knjižničarka bo opravljala vsa knjižničarska dela vključno z nabavo in izposojo učbenikov. V sodelovanju z zunanjim izvajalcem bo urejala nabavo delovnih zvezkov. Redno bo nabavljala in predstavljala strokovno literaturo in omogočala izposojanje tekoče periodike vsem učiteljem in delavcem šole.
Knjižničarka bo v letošnjem šolskem izvedla več aktivnosti, ki bodo pripomogle k promociji branja in povezovanju branja in šolske knjižnice.

Na matični šoli in obeh podružnicah vodi knjižnico Lidija Sobočan. Knjižne police so založene s knjižnim gradivom, ki vse bolj ustreza ciljem in vsebinam pouka ter dejavnostim, ki se odvijajo v šoli. Knjižničarka se trudi pridobiti svoje uporabnike k rednim in pogostim obiskom knjižnice tudi tako, da pripravlja priložnostne razstave, bibliopedagoške ure, knjižni kviz, predstavitve knjižnih novosti, knjižne uganke ipd.

URNIK ŠOLSKE KNJIŽNICE

PONEDELJEK: OD 7.10 DO 14.20 SP. POLSKAVA
TOREK: OD 7.10 DO 14.20 ZG. POLSKAVA
SREDA: OD 7.10 DO 14.20 PRAGERSKO
ČETRTEK: OD 7.10 DO 14.20 SP. POLSKAVA
PETEK: OD 7.10 DO 14.20 PRAGERSKO

Dokumentacija v učbeniškem skladu (.pdf)

Naročilnica za US 1. razred (.doc)

Naročilnica za US 2 .- 5. razred (.doc)

Naročilnica za US 6. – 9. razred (.doc)

Seznami US 2016-17 (.doc

Related Images:

Dostopnost