Select Page

ŠOLA

Dobrodošli na potepu po Pragerskem oziroma lovu na Pragerjev zaklad.

Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava, podružnica Pragersko    

Leto 1905 lahko štejemo kot letnico rojstva šolstva na Pragerskem. Takrat je namreč opekarnar Steinklauber ustanovil zasebno nemško šolo enorazrednico, ki je najprej delovala kar v tovarnarjevi hiši – danes znani rdeči hiši.

V šolskem letu 1905/06 je nemško šolo obiskovalo 14 deklic in 10 dečkov, večinoma so to bili otroci nemških uradnikov, med njimi pa so bili tudi otroci železniških delavcev iz Pragerskega, Spodnje Polskave in Črešnjevca, k čemur so njihove starše silili nemški delodajalci.

Leta 1910 je nemško društvo Südmark začelo kupovati zemljišča na Pragerskem in s pomočjo prispevkov Nemcem naklonjenih domačinov začelo graditi novo šolsko stavbo, v kateri je leta 1912 začela delovati zasebna dvorazredna »šulferajnska« šola.

Po prvi svetovni vojni so na ukaz deželne vlade za Slovenijo šolo razpustili. Učenci pragerskega šolskega okoliša so obiskovali slovensko osnovno šolo na Spodnji Polskavi. Že maja 1919 je bila v nekdanji »šulferajnski« šoli na Pragerskem odprta slovenska enorazrednica in kot podružnica priključena spodnjepolskavski trirazrednici.

V dvajsetih letih 20. stoletja je šola postala najprej dvorazrednica, kasneje celo trirazrednica. Konec istega desetletja so jo začasno celo zaprli, saj vanjo ni bilo vpisanih dovolj učencev. Leta 1927 je Pragersko dočakalo samostojno trirazrednico. Pet let kasneje se je šola na Pragerskem razširila in dobila štiri razrede.

Šola, ki deluje danes kot podružnična šola Osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Polskava, je delovala tako tudi v drugi polovici 20. stoletja.

Leta 2011 so na Pragerskem postavili novo šolo, v kateri je dobil svoj dom tudi vrtec. Šola je postala popolna devetletka in večina učencev zdaj zaključi osnovnošolsko izobraževanje v domačem kraju.

ALI STE VEDELI …

… da je leta 1928  prišla službovat mlada učiteljica Marjeta Greta Vodušek,(1896 – 1986),  ki je v oporoki zapustila pragerski šoli in vrtcu lepo vsoto denarja. Iz obresti plačajo potrebno otrokom iz šibkejših družin, glavnica ostaja nedotaknjena;

… da so v začetku tridesetih let prejšnjega stoletja imeli ob šoli vrt. V njem so gojili zelenjavo, rože in sadno drevje. Zasadili so 50 jablanovih in 50 hruškovih divjakov, ki so jih učenci pod vodenjem učitelja – sadjarja cepili na oko.

Šola leta 1917/18 Šola leta 1918
Šola 1935 Šola 2006

Viri:

  • Franc Pajtler (ured.) (2006): Pragersko skozi čas. KS Pragersko-Gaj, TD Breza Pragersko Gaj.
  • Mirko Munda (2017): Pragersko (kronika).

Fotografije iz obeh knjig in arhiv TD Breza.

Related Images:

Dostopnost