Select Page

I.Osnovni podatki o katalogu

  1. Naziv zavoda: Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava
  2. Odgovorna oseba: Danica Veber, ravnateljica
  3. Datum prve objave kataloga: 1.7.2009
  4. Datum zadnje spremembe: 31.05.2024
  5. Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://ingoliceva.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/
  6. Katalog je v fizični obliki dostopen pri ravnateljici zavoda na naslovu: Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 240, 2331 Pragersko
  7. Oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja in informacij za medije:

 

II. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

a) Organizacija zavoda, organigram

b) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

 

III. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značaja:

  • Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Explorer ali Mozilla

Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo:

  • uradne ure: od ponedeljka do petka od 7.30 do 15.00 v tajništvu šole Spodnja Polskava 240, pri osebi, pooblaščeni za sprejem vloge: Danica Veber

 

IV. Stroškovnik, cenik in pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

 

V. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Related Images:

Dostopnost