Select Page

I.Osnovni podatki o katalogu

  1. Naziv zavoda: Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava
  2. Odgovorna oseba: Danica Veber, ravnateljica
  3. Datum prve objave kataloga: 1.7.2009
  4. Datum zadnje spremembe: 06.10.2022
  5. Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.ingoliceva.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/
  6. Katalog je v fizični obliki dostopen pri ravnateljici zavoda na naslovu: Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 240, 2331 Pragersko
  7. Oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja in informacij za medije:

II. Splošni podatki o zavodu

III. Podatki o organizaciji zavoda

IV. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

1. Notranji predpisi

2. Državni predpisi

Povezave na državne registre predpisov

DELOVNA RAZMERJA

JAVNA NAROČILA

Pravno – informacijski sistem Republike Slovenije: http://www.pisrs.si/Pis.web/

Uradni list RS

3. Predpisi Evropske Unije

V. Seznam strateških in programskih dokumentov

VI. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

  • Seznam je v pripravi

Related Images:

Dostopnost